Stare de alerta: HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020, partea a doua.

Stare de alerta: HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020, partea a doua.

30. Se propune mentinerea interzicerii intrarii pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit OUG nr. 194/2002 privind

regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;

b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului U.E.;