Salariul minim creşte cu 200 lei

Creşterea voluntară cu 200 de lei a salariului minim nu va fi impozitată, a anunţat, miercuri, Ministerul Finanţelor, care

a elaborat actul normativ necesar pentru îndeplinirea măsurii adoptate în cadrul programului guvernamental „Sprijin pentru

România”.

Astfel, este propusă neimpozitarea şi neincluderea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a sumei de 200

lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru creşterea voluntară a salariului de bază minim

brut pe ţară garantat în plată, prevăzut în contractul individual de muncă, informează un comunicat al MF citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, reglementarea regimului fiscal derogatoriu are ca scop combaterea consecinţelor sociale negative cauzate de creşterea preţurilor.

De la 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe

ţară garantat în plată, respectiv 2.550 de lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

De această măsură vor beneficia şi persoanele nou angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a

ordonanţei de urgenţă şi până la 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit

potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei.

Totodată, prin actul normativ sunt aduse o serie de modificări şi completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală necesare pentru reglementarea obligaţiei de raportare de către furnizorii de servicii poştale a informaţiilor specifice referitoare la trimiterile poştale pentru care destinatarul achită expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, contravaloarea bunului livrat.

Ministerul Finanţelor precizează că prin această măsură se urmăreşte identificarea beneficiarilor reali care eludează taxele şi impozitele datorate, prin încasarea sub formă de rambursuri prin intermediul furnizorilor de servicii poştale, a veniturilor obţinute din tranzacţii efectuate în mediul on-line.