Pericol uriaş în România! Guvernul pregăteşte planul roşu

Datoria guvernamentală a României a atins 50,3% din Produsul Intern Brut (PIB) la finalul lunii marrie

2022, cu 1,5 puncte procentuale mai mult decât în luna similară a anului trecut.

Datoria publică a României a depăit 50% din PIB pentru a treia lună consecutiv, ceea ce înseamnă că Guvernul va trebui să aplice măsuri speciale în continuare, conform legii resposnabilității fiscla bugetare.

În sumă asbolută, datoria României se apopie de 594 de miliarde de lei, cu circa 17 miliarde de lei mai

mult decât în 2021 și cu peste 260 de miliarde de lei mai mult decât în 2018. De menționat, totuși, că față de luna februarie datoria a scăzut, ca procent în PIB, de la 50,6%.

România a înregistrat o datorie publică echivalentă cu 50,6% din PIB la finalul lunii februarie, în creștere de la 50,2% din PIB, cât a fost în ianuarie. Sunt niveluri record care ne trimit la

prevederile Legii privind responsabilitatea fiscal bugetară, act normativ care arată că la un nivel al

datoriei de peste 50% din PIB trebuie luate măsuri speciale. Reamintim că țara noastră are printre

obiective și adoptarea euro, iar acordul de la Maastricht are printre condițiile macroeconomice ce
trebuie îndeplinite de țările candidate și o datorie publică de maximum 60% din PIB.

Ministerul Finanțelor a informat deja oficial în legătură cu depășirea nivelurilor prevăzute de Legea

responsabilității fiscale și a schițat în câteva cuvinte și ce tipuri de măsuri intenționează să ia pentru a limita nivelul datoriei. Iată la ce se gândesc autoritățile: