MAI angajează oameni fără concurs, temporar, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina.

Dat fiind faptul că războiul dintre Rusia și Ucraina s-a soldat cu o grămadă de refugiați, marea majoritate ajungând în

România, Guvernul a decis ca, spre începutul acestei luni, MAI să facă angajări fără concurs, pe o perioadă temporară,

pentru a ocupa posturile vacante și pentru a-și putea face activitatea. Miercuri, printr-un ordin al Ministerului Afacerilor Interne, au fost hotărâte procedurile pentru angajare.

Așa cum s-a decis la începutul lunii, prin OUG 20/2022, din luna aprilie și „până la încetarea situației care generează un

aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate angaja personal fără concurs”.

MAI face angajări temporare, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina

În funcție de necesitate, se vor face angajări unde se desfășoară activități legate de migrații și azil, situații de

urgență și ordine și siguranță publică, nu în toate structurile MAI . Angajarea efectuează „pentru o durată determinată,

ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării situației respective”.

Miercuri, prin intermediul Ordinului MAI 39/2022, au fost decise procedurile pentru aplicarea prevederilor menționate anterior.
Așadar, acesta stabilește că doar persoanele care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișele posturilor,

condițiile legale și criteriile specifice vor putea ocupa posturile vacante din MAI, potrivit avocatnet.ro.

Anunțurile de angajare vor fi postate pe website-urile unităților MAI care angajează sau, dacă acestea nu există ori nu
sunt operaționale, în presa scrisă.
Anunțul trebuie să menționeze denumirea posturilor pentru care se organizează procedura de ocupare, cerințele din fișele

posturilor, actele solicitate, data-limită până la care se pot depune acestea, graficul și locul desfășurării procedurii

și alte informații necesare, mai transmite avocatnet.ro.
De asemenea, pentru a fi angajat temporar în unitățile MAI cu activități specifice domeniilor migrație și azil, situații

de urgență și ordine și siguranță publică, cei care vor să ocupe posturile trebuie să:

trimită, prin e-mail, un dosar electronic al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidentă categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante;

susțină procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective.

Ulterior, o comisie formată dintr-un număr impar de membri evaluează îndeplinirea cerințelor de ocupare decise în fișele

posturilor, dar și condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, realizează un interviu

sau/și aplică un test scris și semnează procesul-verbal care spune concluziile procedurii parcurse, respectiv persoanele care vor fi angajate, potrivit avocatnet.ro.
Hotărârile șefilor unităților din MAI legate de încadrare „se fundamentează pe concluziile prezentate de către comisie, indiferent de numărul persoanelor înscrise pentru același post și de rezultatele obținute după parcurgerea verificărilor”, potrivit ordinului.

Potrivit Legii 70/2022, oficializată recent, persoanele angajate pe o perioadă determinată, în contextul pandemiei de COVID-19, în Ministerul Sănătății sau MAI vor putea rămâne în post permanent, dar trebuie să dea un examen în acest sens.