Intră în vigoare de la 1 noiembrie! Legea pe care o aștepta toată România a fost votată în Parlament

Proiectul legii consumatorului vulnerabil are ca scop stabilirea criteriilor de încadrare în categoria consumatorilor

vulnerabili de energie, a măsurile de protecţie socială pentru aceştia şi accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei.
Legea va fi aplicată începând cu 1 noiembrie 2021.

A fost adoptată Legea consumatorului vulnerabil
Potrivit legii, consumatorul vulnerabil este „persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale”.

Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit;

b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă;

c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate;

d) consumatori vulnerabili izolați.

Vor primi ajutoare financiare pentru încălzire:

persoanele singure cu venit mediu net lunar mai mic de 2.053 de lei
familiile în care venitul mediu lunar în cazul fiecărui membru al familiei este mai mic de 1.386 de lei/lună

Ajutoarele de încălzire pot varia astfel:

Pentru gaze: Maxim 250 de lei/lună, minim 25 de lei/lună
Pentru curent: Maxim 500 de lei/lună, minim 50 de lei/lună
Pentru lemne: Maxim 160 de lei/lună, minim 16 lei pe lună

Prin hotărâre a Guvernului se actualizează valoarea de referință a ajutoarelor,

în funcție de sistemul de încălzire utilizat, și nu poate fi mai mică de:
a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;

c) 160 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Statul acordă ajutorul în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează: