În caz de război, românii din diaspora au 15 zile să revină acasă pentru încorporare

Guvernul pregătește un proiect de lege care vizează gestionarea rapidă a situațiilor de criză, în contextul conflictului din Ucraina.

Încorporarea românilor din diaspora în caz de război.

Războiul de la graniță cu România pune pe gânduri autoritățile. Astfel, tensiunile și îngrijorările au crescut și

interesul românilor, iar guvernul pregătește un proiect de lege care vizează gestionarea rapidă a situațiilor de criză.

Românii din diaspora au 15 zile să revină acasă pentru încorporare

Potrivit draftului de act normativ, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) poate impune situația de criză.

În prezent, peste 4 milioane de români trăiesc în afara țării. În caz de război, aceștia trebuie să se prezinte în 15 zile la centrele de încorporare.

Astfel, cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data și ora prevăzute în ordinul de chemare.

”Prin excepție, la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de imobilizare sau a stării de război, cetățenii

încorporabili cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta, în termen de

maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora se află, în vederea îndeplinirii serviciului militar.

Prin excepție, instituirea stării de urgență, a stării de asediu ori la declararea stării de imobilizare sau a stării de

război, rezerviștii voluntari și rezerviștii din rezerva operațională cu domiciliul în România, plecați temporar în afara

țării, au obligația de a se prezenta la structurile din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii

publice și securității naționale în termen de maximum 5 zile de la data notificării, pentru cei plecați în țări din

Europa, respectiv 15 zile calendaristice de la data notificării, pentru cei plecați în țări din afara Europei.

Ce îi așteaptă pe românii plecați din țară
Prin notificarea persoanelor menționate se înțelege înștiințarea oficială scrisă, la domiciliul din România, prin ordin de

chemare, cu privire la obligativitatea prezentării la centrele militare sau la structurile din cadrul instituțiilor cu

atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, în vederea îndeplinirii serviciului militar.

Cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu au domiciliul în țară, precum și persoanele prevăzute mai sus care nu au putut fi notificate au obligația ca, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial

al României a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de mobilizare totală sau a stării de război, precum și a decretului Președintelui României privind instituirea stării de asediu sau declararea stării de mobilizare, să contacteze centrul militar din raza unității teritorial-administrative unde au avut ultimul domiciliu”.