Este oficial! Ce s-a decis în privința pensiilor speciale din România

Noutăți importante cu privire la acordarea pensiilor speciale în România.

Este un subiect controversat și dezbătut intens în țara noastră, susținut și combătut deopotrivă, care vizează mai multe categorii speciale.

Cum rămâne cu pensiile speciale în România

Este oficial! Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale a fost respins definitiv de Camera Deputaților și nu se va aplica în România.

Proiectul de lege viza abrogarea pensiilor speciale ale mai multor categorii profesionale din țara noastră.

În 2020, acest proiect a trecut de Parlament, însă Curtea Constituțională a decis că actul normativ este în întregime neconstituțional, drept dovadă nu se va aplica.

După ce a fost considerat neconstituțional, parlamentarii au fost nevoiți să-l respingă în procedura de reexaminare.

Un caracter profund eterogen, vizând statute profesionale diferite, precum și funcții de demnitate publică, tratate

împreună din perspectiva pretinsului deziderat de eliminare a «pensiilor speciale», fără a se respecta exigențele impuse

atât din punct de vedere al formei specifice fiecărui domeniu de reglementare, cât și al fondului reglementărilor, a arătat Curtea Constituțională.

CCR a mai arătat că proiectul adoptat nu are la bază nicio documentare sau fundamentare, cercetare sau studiu de impact,

fiind încălcate în acest sens prevederile constituționale art.1 alin. (3) și (5) care consacră statul de drept, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor.

Parlamentarii au greșit și ordinea procedurală, mai arată Curtea, în sensul în care proiectul ar fi trebuit mai întâi să treacă de deputați și apoi de senatori, nu invers cum s-a întâmplat de fapt.

Care sunt categoriile de persoane care puteau pierde pensiile speciale

Proiectul de lege care prevedea eliminarea tuturor pensiilor speciale și care a fost respins definitiv viza următoarele

categorii de persoane: parlamentarii, magistrații, membrii Curții Constituționale, cei care fac parte din personalul de specialitate criminalistică.

De asemenea, dacă proiectul ar fi fost aprobat, ar fi rămas fără pensii speciale și cei care fac parte din personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică și tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor, funcționarii publici parlamentari, membrii corpului diplomatic și consular.

Abrogarea pensiilor speciale viza și personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, pe cei care au îndeplinit funcția de consilier de conturi sau de auditor public extern, în cadrul Curții de Conturi, președinții țării, aleșii locali și Avocatul Poporului.