Calendar ortodox 5 aprilie 2022. O mare sfântă făcătoare de minuni este prăznuită

În fiecare an la data de 5 aprilie este prăznuită o mare sfântă făcătoare de minuni: Sfânta Teodora din Tesalonic. Aceasta sfântă este considerată a fi ocrotitoarea familiei.

Cine a fost Sfânta Teodora din Tesalonic

Sfânta Cuvioasă Teodora s-a născut în insula Eghina, în anul 812, din părinți creștini drept credincioși, Antonie și

Hrisanta. A venit pe lume în perioada iconoclastă a domniei împăratului Mihail Valvos (820-829).

După ce a crescut Sfânta Teodora s-a căsătorit și a avut o fiică, dar din cauza năvălirii barbarilor, s-a mutat în cetatea

Tesalonic, unde, crescând pe fiica sa, a făcut-o mireasa lui Hristos.

După ce soțul ei a trecut la cele veșnice, Sfânta Teodora din Tesalonic a mers la mânăstire și s-a călugărit, alături de fiica ei.

Într-o zi, pe când Teodora strângea hainele fiicei sale, stareța i-a zis pe un ton aspru: «Teodora, de ce te îngrijești

atât de mult de fiica ta?». Și, amintindu-i de cuvintele Mântuitorului, Care a zis: «cel care își iubește tatăl sau mama

mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Iar cel care își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine» (Mat. 10, 37), le-a interzis să mai vorbească una cu cealaltă.

Deși petreceau tot timpul împreună și chiar viețuiau în aceeași chilie, Sfânta Teodora și fiica ei nu au vorbit 15 ani,

însă maica stareță apoi a ridicat această interdicție fiind că Teodora se îmbolnăvise grav. După moartea ei Sfânta Teodora

a făcut o sumedenie de minuni, dar cea mai mare a fost atunci când maica stareță a murit și a fost îngropată lângă ea. În

acea clipă Sfânta Teodora s-a mișcat ca și cum i-ar fi făcut puțin loc egumenei în aceeași groapă, iar toți cei prezenți au rămas înlemniți. Din moaștele ei curgeau mir și miresme alese, atunci toți și-au dat seama că ea a devenit o mare sfântă.

Rugăciune puternică spre Sfânta Teodora din Tesalonic
„Sfântă Teodora, izorâtoare de mir și mare făcătoare de minuni, la vreme de necaz la tine alergăm cu zdrobire de inimă,

știind că mult i-ai ajutat pe toți cei care ți-au cerut ajutorul cu credință. Cum ai binecuvântat încă din timpul vieții Mănăstirea Sfântul Ștefan, așa binecuvintează toate mănăstirile și schiturile ortodoxe, pe toate monahiile și pe toți

monahii, și pe toți cei începători în viața monahală, ca să rămână statornici pe calea cea îngustă pe care au pornit.

Tu, care te-ai folosit de sfințenia duhovnicului tău, ajută-i pe toți preoții să fie păstori pricepuți ai turmelor pe care le păstoresc. Roagă-te sfântă, pentru toți ierarhii Bisericii lui Hristos, să rămână în dreapta credință, și să o mărturisească fără teamă la vreme de prigoană sau rătăcire. Ai grijă de toate familiile creștine, de toți părinții și de copiii lor. Îndepărtează de la ei toată tulburarea, toată ispita, toată cearta. Vezi șovăiala tinerilor care nu știu unde le e locul, în lume sau în mănăstire, și roagă-te pentru ei, ca să își înțeleagă chemarea, și să facă întru toate voia lui Dumnezeu.

Așa cum pe fiica ta, Sfânta Teopisti ai ajutat-o să urce pe scara virtuților, așa ajută-ne și pe noi, că greu e războiul care ne stă înainte. Povățuiește-ne pe calea smereniei, pe calea rugăciunii și a nevoinței. Alungă de la noi pe necuratul diavol, care vrea să ne facă de rușine, aruncându-ne în tina păcatului.

Fii în fața inimilor noastre ca o icoană vie, Sfântă Teodora, ca ducând noi lupta cea bună, să ne învrednicim de raiul cel gătit sfinților, și de bucuria Împărăției Cerurilor, pe tine să te lăudăm, iar Dumnezeului Cel în Treime lăudat, să Îi aducem slavă și închinăciune în vecii vecilor. Amin.”