Acordarea tichetelor sociale pentru oamenii nevoiaşi s-a oficializat. Oamenii le vor primi din luna iunie

Măsura prin care guvernul acordă unor categorii de oameni nevoiaşi tichete sociale pentru achiziţia de

alimente şi pentru mese calde a intrat în vigoare la 10 mai, prin publicarea OUG nr. 63 în Monitorul Oficial.

Tichetul social pe suport electronic are valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni şi se poate folosi pentru achiziţia produselor alimentare şi/sau a meselor calde.

Pensionarii cu venituri nete lunare mai mici sau egale cu 1.500 de lei se numără printre beneficiarii

acestei măsuri. Familiile cu ajutor social, precum şi oamenii cu dizabilităţi ale căror venituri nete

lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei vor primi, de asemenea, tichete sociale pentru

alimente şi masă caldă, reiese din OUG 63, consultată de Economica.net. Tichetele sociale se vor acorda în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022.

Acordarea tichetelor sociale pentru mai multe categorii de oameni nevoiaşi e reglementată prin OUG nr. 63 din 2022, în vigoare din 10 mai, data publicării actului normativ în Monitorul Oficial nr. 468, partea I.

Este vorba despre OUG nr. 63 din 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de

distribuire a acestuia.
Beneficiază de tichete sociale emise pe suport electronic pentru achiziţia de alimente şi/sau mese calde următoarele categorii de persoane:

1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale

de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

2. persoanele — copii şi adulţi —, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

3. familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

4. familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

5. familiile care primesc ajutor social;

6. oamenii fără adăpost astfel cum sunt reglementaţi prin prevederilor legale în vigoare.
Important

Oamenii care se încadrează în mai multe categorii dintre cele enumerate de Economica.net mai sus

primesc tichete sociale aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia, conform articolului 3, alineatul (2) din OUG nr. 63, studiată de Economica.net.

Prin excepţie de la această regulă, sprijinul acordat sub formă de tichete sociale electronice se

cumulează pentru familiile aflate în situaţiile prezentate de Economica.net la punctele 3, 4, 5 de mai sus, dacă acestea au un membru de familie care face parte din prima sau a doua categorie de

beneficiari: pensionari sau oameni cu dizabilităţi, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai

mici sau egale cu 1.500 de lei, se arată la articolul 3, alineatul (3) din OUG 63, consultată de Economica.net.