A Murit Primul Președinte Al Curții De Conturi, Ioan Bogdan

A murit Ioan Bogdan, profesor ULBS și deputat în două mandate.

A decedat la 89 de ani profesorul universitar Ioan Bogdan, cel care a făcut parte din primul legislativ al României, după Revoluția din 1989.

Corpul neînsufleţit este depus la capela mare a Cimitirului Municipal Sibiu, iar înmormântarea va avea loc duminică, la ora 12.30.

Deputat în chiar primul legislativ de după revoluție și ales pe listele UNPR Sibiu, în 1992, Ioan Bogdan a fost președinte al Băncii Naționale, filiala Sibiu și președinte al Curții de Conturi, făcând parte și din Comitetul Director al INTOSAI – Organizaţia Mondială a Curţilor de Conturi.

Ioan Bogdan s-a născut în 11 august 1933, în localitatea Deal, judeţul Alba și a fost absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Din anul 1979 a devenit doctor în ştiinţe economice, în urma susţinerii tezei de doctorat intitulată Calculaţia costurilor în industria de articole casnice.

A îndeplinit funcţii importante pentru formarea sa ca economist şi manager: şef servicii aprovizionare, salarizare, planificare, contabil şef, director economic de centrală industrială, director adjunct de sucursală judeţeană a Băncii de Investiţii şi, apoi, director de sucursală judeţeană a Băncii Naţionale, preşedinte al Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci în Parlamentul României din 1990 şi 1992 şi preşedinte al Curţii de Conturi a României (făcând parte din Comitetul Director al INTOSAI – Organizaţia Mondială a Curţilor de Conturi).

În al doilea mandat de deputat a demisionat din această funcție după doar un an de activitate, fiind înlocuit de Tudor Radu.

A fost, timp de peste 30 de ani, titular al mai multor discipline universitare, predate după cursuri proprii: Organizarea şi conducerea întreprinderilor, Finanţe, Contabilitate, Statistică, Management, Marketing, Ingineria sistemelor de producţie, Analiză economico-financiară, Management financiar-bancar, Pieţe de capital, toate având ca obiectiv dominant managementul şi gestiunea riscului în afaceri. A îndrumat peste 1.000 de studenţi la elaborarea lucrărilor de licenţă şi peste 500 de masteranzi la elaborarea lucrărilor de disertaţie, lucrări care au fost apreciate de comisii, în proporţie de 98%, cu nota 10. Din anul 1995, are calitatea de conducător ştiinţific la doctorat în economie, specializarea management, fiind conducătorul a peste 60 de doctoranzi.

A primit Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de comandor și este doctor honoris causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.