Calendar ortodox 3 martie 2022. O nouă zi cu dezlegări pentru credincioșii ortodocși.

Astăzi sunt sărbătoriți Sfinții Eutropiu, Cleonic și Vasilisc. Aflați, în următoarele rânduri, care sunt cele mai importante informații despre sfinții zilei de astăzi.

Calendarul ortodox al zilei de joi, 3 martie 2022

Ceva anume îi leagă pe cei trei sfinți sărbătoriți în fiecare an la data de 3 martie. Astfel, toți credincioșii trebuie să știe că Sfinții Mucenici Eutropiu și

Cleonic au fost frați și prieteni cu Vasilisc, care era nepotul Sfântului Teodor Tiron. Cei trei au ajuns în temniță pentru că nu au renunțat la credința în

Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit Tradiției, cei trei se aveau unul pe altul ca niște frați, deveniseră rude în Hristos.

În această zi este bine să aprinzi o lumânare sfințită și să rostești cu voce tare Troparul Sfinților Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avnd puterea Ta pe chinuitori au invins;

zdrobit-au si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lor mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Alți sfinți sărbătoriți astăzi în Calendarul Ortodox Român. Tot astăzi se face pomenirea Sfântului Mucenic Teodoret, a Sfinților Zenon și Zoil, precum și a Sfintei Cuvioase Piamun.

Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt

Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare.

Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se

cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase.

Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul

blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot

păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!

Pregătiri pentru Sfântul Post al Paștelui
Credincioșii ortodocși încep pregătirile pentru Sfântul Post al Paștelui. Mai sunt trei zile în care Biserica Ortodoxă face dezlegare la ouă, lapte și brânză, urmând ca duminică să fie Lăsata Secului de brânză.

Duminica, 6 martie 2021, este Lăsata secului de brânză, iar luni, 7 martie începe Postul Sfintelor Paști, considerat cel mai aspru și mai lung post de peste an. Postul Paștelui este numit în popor și Postul Mare, care precede sărbătoarea Învierii Domnului. Durează șapte săptămâni (48 de zile) și este cel mai aspru din punct de vedere alimentar.

Postul Sfintelor Paști le amintește credincioșilor de postul de patruzeci de zile ținut de Mântuitorul Iisus Hristos înainte de începerea activității Sale mesianice (Luca IV, 1-2), de unde i s-a dat și denumirea de Paresimi.